Εξαγωγές Χαλκούχων

Εξαγωγές Χαλκούχων μεταλλευμάτων (σε μετρικούς τόνους) αε ετήσια βάση από το 1931 και εντεύθεν.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://data.gov.cy/dataset/%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%87%CF%89%CE%BD
Last Updated February 17, 2023, 10:39 (UTC)
Created February 15, 2023, 10:27 (UTC)
GUID c6770203-a2de-42ed-b775-dc7fe70dcdbb
Language en,el
dcat_issued 2023-02-15
dcat_modified 2022-11-11
dcat_publisher_name Υπηρεσία Μεταλλείων
harvest_object_id 2e221122-ca0c-41e4-aea5-f246afb852d4
harvest_source_id c1aae12f-c4bc-4b5e-8bb3-8b04ec2ca015
harvest_source_title data.gov.cy