Πωλήσεις Αδρανών Υλικών

Σε αυτό το αρχείο υπάρχουν οι πωλήσεις αδρανών υλικών ανά Επαρχία. Σημειώνεται ότι μέρος των πωλήσεων απο τα λατομεία της Επαρχίας Λάρνακας διοχετεύονται στην αγορά της Επαρχίας Λευκωσίας.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://data.gov.cy/dataset/%CF%80%CF%89%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD
Last Updated February 17, 2023, 10:39 (UTC)
Created February 15, 2023, 10:27 (UTC)
GUID d5368170-6ee4-43bf-bf36-825aec719025
Language en,el
dcat_issued 2023-02-15
dcat_modified 2022-11-11
dcat_publisher_name Υπηρεσία Μεταλλείων
harvest_object_id 418f8b45-f62f-4065-962d-2a81ac8254d9
harvest_source_id c1aae12f-c4bc-4b5e-8bb3-8b04ec2ca015
harvest_source_title data.gov.cy