Κατάλογος Εγγεγραμμένων Σωματείων

Κατάλογος των Εγγεγραμμένων Σωματείων σύμφωνα με τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο του 1972 και Κανονισμούς του 1973.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
Source https://data.gov.cy/dataset/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD
Last Updated February 17, 2023, 10:39 (UTC)
Created February 15, 2023, 10:27 (UTC)
GUID 1395ee70-52e2-4b0c-9e6d-720660f36fca
Language
dcat_issued 2023-02-15
dcat_modified 2017-12-20
dcat_publisher_name Υπουργείο Εσωτερικών
harvest_object_id 95d55c37-3637-48cf-831f-f74d053cd947
harvest_source_id c1aae12f-c4bc-4b5e-8bb3-8b04ec2ca015
harvest_source_title data.gov.cy