Όρια Πολεοδομικών Ζωνών - Κτηματικός / Χωρομετρικός Χάρτης

Όρια Πολεοδομικών Ζωνών από τον Κτηματικό / Χωρομετρικό Χάρτη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Τα δεδομένα διατίθενται μέσω υπηρεσίας WMS. Από την πιο κάτω υπηρεσία επιλέξτε από το Επίπεδο (Layer): ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ, το υπό-επίπεδο (sub-layer) ΟΡΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ. 

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://data.gov.cy/dataset/%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B6%CF%89%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
Last Updated February 17, 2023, 10:39 (UTC)
Created February 15, 2023, 10:28 (UTC)
GUID 665bc864-dc1e-49c0-a027-9b51bf7fb2aa
Language el-CY
dcat_issued 2023-02-15
dcat_modified 2021-10-11
dcat_publisher_name Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
harvest_object_id ad6e1834-4657-4722-a96c-bb94a7b15d56
harvest_source_id c1aae12f-c4bc-4b5e-8bb3-8b04ec2ca015
harvest_source_title data.gov.cy