Ετήσια Στατιστικά Αιτήσεων Ασύλου και Αποφάσεων Υπηρεσίας Ασύλου

Αιτήσεις Ασύλου και Αποφάσεις Υπηρεσίας Ασύλου ανά Έτος

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://data.gov.cy/dataset/%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
Last Updated February 17, 2023, 10:39 (UTC)
Created February 15, 2023, 10:28 (UTC)
GUID bb756309-dfab-4e16-96ec-5f1e89accf77
Language en
dcat_issued 2023-02-15
dcat_modified 2019-09-05
dcat_publisher_name Υπηρεσία Ασύλου
harvest_object_id 92d177ba-d92c-4d8c-8ce9-6f2819157fc8
harvest_source_id c1aae12f-c4bc-4b5e-8bb3-8b04ec2ca015
harvest_source_title data.gov.cy