Επανεγκατάσταση Ατόμων ανά Ιθαγένεια, Φύλο και Ηλικία

Επανεγκατάσταση Ατόμων ανά Ιθαγένεια, Φύλο και Ηλικία σε ετήσια βάση. Τα δεδομένα συλλέγονται από την Υπηρεσία Ασύλου στη βάση του άρθρου 4.1(c), του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007 και στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη πεντάδα.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://data.gov.cy/dataset/%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1
Last Updated February 17, 2023, 10:39 (UTC)
Created February 15, 2023, 10:28 (UTC)
GUID bb1bad08-3ad9-4bea-b195-5044112bea27
Language en
dcat_issued 2023-02-15
dcat_modified 2021-09-27
dcat_publisher_name Υπηρεσία Ασύλου
harvest_object_id 623babf3-5e22-43ea-ab49-bf2d0d0b9756
harvest_source_id c1aae12f-c4bc-4b5e-8bb3-8b04ec2ca015
harvest_source_title data.gov.cy