Αποφάσεις Απόσυρσης Καθεστώτος που παραχωρήθηκε κατά την Τελική Εξέταση Αιτήσεων Ασύλου

Αποφάσεις Απόσυρσης Καθεστώτος που παραχωρήθηκε κατά την Τελική Εξέταση Αιτήσεων Ασύλου από το 2008, ανά καθεστώς που αποσύρθηκε και ιθαγένεια, σε τριμηνιαία βάση. Τα δεδομένα συλλέγονται από την Υπηρεσία Ασύλου στη βάση του άρθρου 4.1(c), του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007 και στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη πεντάδα.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://data.gov.cy/dataset/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%85%CF%81%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
Last Updated February 17, 2023, 10:39 (UTC)
Created February 15, 2023, 10:28 (UTC)
GUID 866aec1d-984c-4334-be43-b7f821f7db14
Language en
dcat_issued 2023-02-15
dcat_modified 2021-09-27
dcat_publisher_name Υπηρεσία Ασύλου
harvest_object_id 829f7035-ae22-45a8-ba3f-475d3a87f897
harvest_source_id c1aae12f-c4bc-4b5e-8bb3-8b04ec2ca015
harvest_source_title data.gov.cy