Αποφάσεις Απόσυρσης Καθεστώτος που παραχωρήθηκε κατά την Πρωτοβάθμια Εξέταση Αιτήσεων Ασύλου (Τρινηνιαία)

Αποφάσεις Απόσυρσης Καθεστώτος που παραχωρήθηκε κατά την Πρωτοβάθμια Εξέταση Αιτήσεων Ασύλου από το 2008, ανά καθεστώς που αποσύρθηκε και ιθαγένεια, σε ετήσια βάση. Τα δεδομένα συλλέγονται από την Υπηρεσία Ασύλου στη βάση του άρθρου 4.1(c), του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007 και στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη πεντάδα.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://data.gov.cy/dataset/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%85%CF%81%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
Last Updated February 17, 2023, 10:39 (UTC)
Created February 15, 2023, 10:28 (UTC)
GUID db5565a1-8f0a-4fa3-ad40-24ea26fff1bc
Language en
dcat_issued 2023-02-15
dcat_modified 2021-09-27
dcat_publisher_name Υπηρεσία Ασύλου
harvest_object_id 51dbb065-0da8-454f-bb89-f8d42c2b82ce
harvest_source_id c1aae12f-c4bc-4b5e-8bb3-8b04ec2ca015
harvest_source_title data.gov.cy