Αποφάσεις επί Αιτήσεων Ασύλου ανά Ιθαγένεια, Φύλο και Ηλικία

Αποφάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου (πρωτοβάθμια εξέταση) από το 2008, ανά είδος αίτησης, ιθαγένεια, ηλικία,φύλο και έτος. Τα δεδομένα συλλέγονται από την Υπηρεσία Ασύλου στη βάση του άρθρου 4.1(c), του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007 και στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη πεντάδα.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://data.gov.cy/dataset/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%AF-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1
Last Updated February 17, 2023, 10:38 (UTC)
Created February 15, 2023, 10:28 (UTC)
GUID d0e56ba1-30ed-48f7-857c-285d7b0f5967
Language en
dcat_issued 2023-02-15
dcat_modified 2021-09-27
dcat_publisher_name Υπηρεσία Ασύλου
harvest_object_id b197fc33-f6a4-400a-b868-5206163ecc68
harvest_source_id c1aae12f-c4bc-4b5e-8bb3-8b04ec2ca015
harvest_source_title data.gov.cy