Αιτήσεις Ασύλου από Ασυνόδευτους Ανήλικους ανά Ιθαγένεια, Ηλικία και Φύλο, ανά έτος

Αριθμός αιτήσεων από άτομα που θεωρούνται ασυνόδευτοι ανήλικοι, ανά ιθαγένεια, ηλικία και φύλο από το 2008, ανα έτος. Τα δεδομένα συλλέγονται από την Υπηρεσία Ασύλου στη βάση του άρθρου 4.1(c), του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007 και στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη πεντάδα.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://data.gov.cy/dataset/%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82
Last Updated February 17, 2023, 10:38 (UTC)
Created February 15, 2023, 10:28 (UTC)
GUID 795592c9-f0e6-43a8-9a9a-7c9b03c112bd
Language en
dcat_issued 2023-02-15
dcat_modified 2021-09-27
dcat_publisher_name Υπηρεσία Ασύλου
harvest_object_id 40805dde-1304-4df0-b26e-16b0a23f557f
harvest_source_id c1aae12f-c4bc-4b5e-8bb3-8b04ec2ca015
harvest_source_title data.gov.cy