Εκκρεμούσες Αιτήσεις Ασύλου / Διεθνούς Προστασίας ανά Ιθαγένεια, Ηλικία και Φύλο στο τέλος κάθε μήνα

Αριθμός αιτήσεων που εκκρεμούσαν στο τέλος κάθε μήνα ανά ιθαγένεια, ηλικία και φύλο από το 2008. Τα δεδομένα συλλέγονται από την Υπηρεσία Ασύλου στη βάση του άρθρου 4.1(c), του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007 και στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη πεντάδα.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://data.gov.cy/dataset/%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B5
Last Updated February 17, 2023, 10:38 (UTC)
Created February 15, 2023, 10:28 (UTC)
GUID d39c3bf9-0017-466a-a261-2d3cff23d2f5
Language en
dcat_issued 2023-02-15
dcat_modified 2021-09-27
dcat_publisher_name Υπηρεσία Ασύλου
harvest_object_id 5cabd91c-2584-46ef-9e29-aa700a98dffb
harvest_source_id c1aae12f-c4bc-4b5e-8bb3-8b04ec2ca015
harvest_source_title data.gov.cy