Αιτητές Ασύλου ανά Ιθαγένεια, Ηλικία και Φύλο ανά Μήνα

Αριθμός ατόμων που αιτήθηκαν άσυλο στην Κυπριακή Δημοκρατία ανά ιθαγένεια, ηλικία, φύλο και είδος αίτησης, σε μηνιαία βάση από το 2008. Τα δεδομένα συλλέγονται από την Υπηρεσία Ασύλου στη βάση του άρθρου 4.1(c), του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007 και στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη πεντάδα.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://data.gov.cy/dataset/%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CE%B1
Last Updated February 17, 2023, 10:38 (UTC)
Created February 15, 2023, 10:28 (UTC)
GUID 23c21908-3d00-4302-9c31-e197261a4b3f
Language en
dcat_issued 2023-02-15
dcat_modified 2021-09-27
dcat_publisher_name Υπηρεσία Ασύλου
harvest_object_id a06c61d9-c287-405a-b793-8370a2c2069f
harvest_source_id c1aae12f-c4bc-4b5e-8bb3-8b04ec2ca015
harvest_source_title data.gov.cy