Αιτητές Ασύλου ανά Ιθαγένεια, Ηλικία και Φύλο ανά έτος

Αριθμός ατόμων που αιτήθηκαν άσυλο στην Κυπριακή Δημοκρατία ανά ιθαγένεια, ηλικία, φύλο ανά έτος και είδος αίτησης, σε ετήσια βάση από το 2008. Τα δεδομένα συλλέγονται από την Υπηρεσία Ασύλου στη βάση του άρθρου 4.1(c), του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007 και στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη πεντάδα.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://data.gov.cy/dataset/%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82
Last Updated February 17, 2023, 10:38 (UTC)
Created February 15, 2023, 10:28 (UTC)
GUID 0b00199c-8574-4a31-a560-1cb000ee2a5a
Language en
dcat_issued 2023-02-15
dcat_modified 2021-09-27
dcat_publisher_name Υπηρεσία Ασύλου
harvest_object_id d4ac79ca-f171-486b-bcaa-552b1bbdf33a
harvest_source_id c1aae12f-c4bc-4b5e-8bb3-8b04ec2ca015
harvest_source_title data.gov.cy