Υπηκόοι Τρίτων Χωρών για τους οποίους εκδόθηκε διάταγμα απέλασης

Υπηκόοι Τρίτων Χωρών για τους οποίους εκδόθηκε διάταγμα απέλασης ανά ιθαγένεια, σε ετήσια βάση, από το 2008. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη βάση του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007 και στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη πεντάδα.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://data.gov.cy/dataset/%CF%85%CF%80%CE%B7%CE%BA%CF%8C%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%87%CF%89%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82
Last Updated February 17, 2023, 10:38 (UTC)
Created February 15, 2023, 10:28 (UTC)
GUID 83d69e5f-1a7d-418c-a66a-bdc91ff11594
Language en
dcat_issued 2023-02-15
dcat_modified 2020-10-02
dcat_publisher_name Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
harvest_object_id f3ac9bc3-8b6d-4f12-8e7f-33fad39ffb0a
harvest_source_id c1aae12f-c4bc-4b5e-8bb3-8b04ec2ca015
harvest_source_title data.gov.cy