Κατάλογος γεννήσεων και ονομάτων

Κατάλογος των γεννήσεων παγκύπρια. Μη επεξεργασμένα δεδομένα του Αρχείου Πληθυσμού. Για κάθε γέννηση περιλαμβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία: (α) Μικρό όνομα (β) Ημερομηνία γέννησης (γ) Επαρχία Γέννησης, (δ) Φύλο

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://data.gov.cy/dataset/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
Last Updated February 17, 2023, 10:38 (UTC)
Created February 15, 2023, 10:28 (UTC)
GUID ab5c8f43-9a7c-47e3-b925-7f1aa6c5d988
Language en-GB
dcat_issued 2023-02-15
dcat_modified 2017-12-11
dcat_publisher_name Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
harvest_object_id 3817696b-623d-431c-8841-10594876bff4
harvest_source_id c1aae12f-c4bc-4b5e-8bb3-8b04ec2ca015
harvest_source_title data.gov.cy